PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG ĐỨC
Video hướng dẫn Đăng nhập

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015.

1. Triển khai thực hiện các văn bản

1.1. Triển khai chỉ đạo thực hiện các văn bản của Chính phủ, của ngành.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập nghiên cứu các văn bản, chỉ thị về nhiệm vụ năm học để giáo viên hiểu và nắm bắt được các công việc trọng tâm cần thực hiện trong năm học.

- Sau mỗi đợt học tập, ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức cho giáo viên viết bài thu hoạch để kiểm tra giáo viên để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng những nội dung mà giáo viên chưa nắm bắt được.

1.2. Xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Căn cứ vào công văn, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ năm học Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học và triển khai sâu rộng tới các tổ, Hội đồng sư phạm trong trường.

- Cho các tổ, Hội đồng sư phạm nhà trường cùng thảo luậ

 

 

 

 

 

n và đónI. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015.

1. Triển khai thực hiện các văn bản

1.1. Triển khai chỉ đạo thực hiện các văn bản của Chính phủ, của ngành.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập nghiên cứu các văn bản, chỉ thị về nhiệm vụ năm học để giáo viên hiểu và nắm bắt được các công việc trọng tâm cần thực hiện trong năm học.

- Sau mỗi đợt học tập, ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức cho giáo viên viết bài thu hoạch để kiểm tra giáo viên để từ đó có kế hoạch bồi dưỡng những nội dung mà giáo viên chưa nắm bắt được.

1.2. Xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Căn cứ vào công văn, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ năm học Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học và triển khai sâu rộng tới các tổ, Hội đồng sư phạm trong trường.

- Cho các tổ, Hội đồng sư phạm nhà trường cùng thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường được đầy đủ và hoàn thiện hơn.

 

                                                    

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
-Ngày 2/9/2015, Các bé 5 tuổi trường mầm non Hồng Đức đã đến dự lễ trao phần thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 7 phút - Ngày 7 tháng 9 năm 2015
Xem chi tiết
- Tháng 8 /2015, ban giám hiệu cùng với giáo viên trường mầm non Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh. Qua cuộc họp phụ huynh đã huy động các bậc phụ huynh tham gia công tác xã hộ ... Cập nhật lúc : 20 giờ 51 phút - Ngày 6 tháng 9 năm 2015
Xem chi tiết
sáng ngày 27 tháng 5 năm 2015 tại HTTT xã trường mầm non hồng đức tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015 nhằm đánh giá kết quả của cô và trò trong năm qua và trao giải cho tập thể và cá nhân ... Cập nhật lúc : 16 giờ 15 phút - Ngày 31 tháng 7 năm 2015
Xem chi tiết
Trong nhiều năm học trở lại đây, trường Mầm non Lê Thanh Nghị TP Hải Dương đã được Phòng giáo dục và đào tạo thành phố ghi nhận là một trong những đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong c ... Cập nhật lúc : 23 giờ 27 phút - Ngày 18 tháng 9 năm 2013
Xem chi tiết